YLEISET SOPIMUS- JA
KÄYTTÖEHDOT

Tämä sivu sisältää Lahjakorttipuoti.fi verkkosivun ja BusinessRakentamo ry:n tarjoamien palvelujen sopimus- ja käyttöehdot. Niiden sisältöä sovelletaan, kun käytät alikauppiaana sivuja.

1 Määritelmät

Tässä sopimus- ja käyttöehdoissa käytetään erilaisia määriteltyjä termejä.

”BusinessRakentamo ry” tarkoittaa palvelun tuottajaa, jolla on oma verkkokauppa-alusta osoitteessa lahjakorttipuoti.fi. Alikauppiaiden
lahjakorttimyynti tapahtuu kyseisen verkkokauppa-alustan kautta.

”Alikauppias” tarkoittaa BusinessRakentamo ry:n tarjoaman kauppapaikan kauppiaaksi rekisteröitynyttä yritystä tai yhdistystä.

”Alikauppiaaksi rekisteröityminen” tarkoittaa sitä, että yritys tai yhdistys vahvistaa lukeneensa ja hyväksyvänsä yleiset sopimus- ja käyttöehdot sekä
alikauppiassopimuksen BusinessRakentamo ry:n kanssa ja alikauppias on tehnyt sopimuksen maksuliikeasioista maksuliikennevälittäjän kanssa.

“Vastuu” tarkoittaa kaikkiin vaatimusperusteisiin liittyvää vastuuta (mukaan lukien sopimuksen rikkomus, rikos, väärä lausuma, oikeustilan palautus
tai muu vaatimusperuste), joka liittyy tähän sopimukseen (mukaan lukien vastuu, jota nimenomaisesti sovelletaan tähän sopimukseen tai joka syntyy sopimuksen jonkin ehdon mitättömyyden tai täytäntöön panokelvottomuuden seurauksena) – tämän määritelmän tarkoituksissa kaikki viittaukset sanaan “Sopimus” tarkoittavat myös kaikkia oheissopimuksia.

“Sivusto” tarkoittaa verkkosivuja, mobiilisovelluksia, sähköistä viestintää, sähköisiä palveluja, sosiaalisia verkkoyhteisöjä tai yksittäisiä, liikekumppani-, kauppias-, kaupunki- tai aluekohtaisia verkkosivustoja, joissa on linkki tai viittaus näihin käyttöehtoihin.

“Lahjakortti” tarkoittaa alikauppiaan myymää lahjakorttia, joka voidaan vaihtaa kauppiaan palveluihin tai tuotteisiin. myyntiin sovelletaan ehtoja, jotka on
luetteloitu lahjakortissa ja/tai sivuston kauppasivulta, josta lahjakortti on ostettu.

“Tuotteet ” tarkoittaa tavaroita ja/tai palveluja, jotka on kuvattu lahjakortin osaksi (ja joita vastaan lahjakortti voidaan lunastaa).

2 Perustietoja näistä käyttöehdoista

Nämä sopimusehdot sisältävät BusinessRakentamo ry:n tuottamalla kauppapaikalla Lahjakorttipuoti.fi alikauppiaan tuotteiden ja palveluiden jälleenmyyntiä koskevat ehdot.

BusinessRakentamo ry myy kauppa- ja markkinointipaikka-alustan osoitteessa lahkorttipuoti.fi yrityksille, jotka voivat kauppapaikalla markkinoida ja myydä lahjakortteja.

Alikauppiaaksi rekisteröityessään yritys tai yhdistys hyväksyy yleiset käyttö- ja sopimusehdot sekä alikauppiassopimuksen ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Alikauppias vastaa myynnistä sekä kaikista vaatimuksista ja riitakysymyksistä, jotka perustuvat tai liittyvät alikauppiaan ja kuluttajan väliseen myyntiin ja sopimukseen. BusinessRakentamo ry välittää kaikki mahdolliset kuluttajilta tulleet kuluttajan ja alakauppiaan väliset reklamaatiot suoraan ko. alikauppiaalle.

Lahjakorttien osalta BusinessRakentamo ry ei vastaa sopimuksista, jotka liittyvät lahjakorttien lunastamiseen alakauppiaalta.

Voimme lähettää uutiskirjeitä sekä muita tiedotteita alakauppiaille. BusinessRakentamo ry saattaa lähettää alikauppiaalle hallinnollisia ja mainontaan liittyviä sähköposteja. Lisäksi voimme lähettää kauppapaikan aktiviteetteja ja ostoja koskevia tietoja, sivustoa ja palveluja koskevia päivityksiä sekä muita  myynninedistämiseen liittyviä tarjouksia.
Sähköpostien lähettämiseksi tarvitsemme jonkin verran tietoja alakauppiaasta.

Katso lisätietoja tietojen keruun ja käsittelyn käytännöistämme kohdasta Tietosuoja

Käytön estäminen: Varaamme oikeuden estää alikauppiasta käyttämästä sivustoa ja palveluja (tai jotakin osaa niistä) mm. sopimusrikkomusten kohdalla.

Sovellettava laki: Pyrimme ratkaisemaan ja sopimaan kaikki näistä käyttöehdoista syntyneet erimielisyydet. Jos alikauppias nostaa kanteen meitä vastaan, näihin käyttöehtoihin (sekä kaikkiin muihin kuin sopimuksellisiin suhteisiimme) sovelletaan Suomen lakia. Molemmat osapuolet myöntävät yksinomaisen tuomiovallan Suomen toimivaltaisille tuomioistuimille.

Pääsyoikeuden estäminen: Vaikka pyrimme tarjoamaan keskeytyksettömän pääsyn palveluihin ja sivustolle, pääsyoikeus saatetaan keskeyttää tai lopettaa tai
sitä voidaan rajoittaa koska tahansa. Alakauppiaan pääsyä sivustolle ja/tai palveluihin voidaan myös satunnaisesti rajoittaa korjausten tai huollon vuoksi
tai uusien toimintojen tai palvelujen käyttöönottamiseksi. Pyrimme palauttamaan pääsyoikeuden ennalleen niin pian kuin se kohtuudella on mahdollista.

Varaamme myös oikeuden estää pääsyn materiaaliin ja/tai materiaalin muokkaamiseen tai poistamiseen, mikäli se harkintamme mukaan voisi johtaa sopimuksen rikkomiseen.

Virukset ja vastaavat: Emme anna takuuta siitä, ettei palveluissa tai sivustolla ole viruksia tai muuta, joka saattaa vahingoittaa teknologiaa.

3 Rekisteröinti

Tutustu BusinessRakentamo ry:n käyttöehtoihin. Rekisteröidy sen jälkeen Lahjakorttipuoti.fi:n kauppapaikalle BusinessRakentamo ry:n alakauppiaaksi lähettämällä BusinessRakentamo ry:n
asiakaspalveluun yhteystietosi. Samalla hyväksyt käyttöehdot, jotka ovat osa tätä sopimusta.

BusinessRakentamo ry pidättää itsellään oikeudet hyväksyä/olla hyväksymättä alikauppiaan rekisteröinti.

Rekisteröityessään alikauppiaan tulee antaa yrityksen nimi, yhteyshenkilö, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, sähköpostiosoite ja y-tunnus.

Antamalla rekisteröintitiedot alikauppias vahvistaa omalta osaltaan BusinessRakentamo ry:n ja alikauppiaan välisen sopimuksen sekä hyväksyy yleiset sopimus- ja käyttöehdot.

  • olen tutustunut BusinessRakentamo ry:n / Lahjakorttipuoti.fi käyttöehtoihin ja sitoudun noudattamaan niitä
  • olen Suomen lakien mukaan täysi-ikäinen
  • palkkion ja provision perustelu ja määrä on ymmärretty
  • yleiset sopimusehdot

Tämän sopimuksen toinen osapuoli on BusinessRakentamo ry (y-tunnus 2927196-3)

Vihdintie 32, 03100 Vihti 

4 Käyttäjätili ja salasana

Rekisteröitymisen yhteydessä alikauppiaan tulee luoda riittävän vahva salasana (vähintään 8 merkkiä, jonka tulee sisältää pieniä ja isoja kirjaimia sekä numeroita).

Palvelun käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjän tulee vaihtaa näitä pyydettäessä. Myös BusinessRakentamo ry:llä on oikeus vaihtaa nämä tarpeen vaatiessa. Muuttaminen voi olla välttämätöntä esimerkiksi tietoturvasyistä.

Käyttäjänimi ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kenellekään muulle. Käyttäjänimi ja salasana tulee säilyttää huolellisesti ja alikauppias vastaa niillä tapahtuneesta käytöstä. Alikauppiaan tulee ilmoittaa YirtysVihti ry:lle välittömästi käyttäjänimen ja salasanan oikeudettomasta käytöstä tai sellaisen yrityksestä sähköpostitse.

Hyväksyt, että BusinessRakentamo ry ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen, jos salasanasi tietoon saanut henkilö käyttää palveluja ja sivustoa (ja/tai tekee
kauppoja niiden kautta). Alikauppias vastaa yksin salasanan salassapidon laiminlyönnin seurauksista.

5 Sisältö

Alikauppiaan tuottaman sisällön laatija: vakuutat ja vastaat olevasi sisällön laatija tai, jos toimit laatijan puolesta, että sinulla on laatijan ennalta antama nimenomainen suostumus. Alikauppiaan tuottama sisältö kauppapaikallesi ei riko tai loukkaa tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai muita immateriaalioikeuksia tai kolmannen henkilön oikeuksia, mukaan lukien oikeudet julkisuuteen tai yksityisyyteen. Alikauppias on vastuussa kaikista ahingoista, joita voi aiheutua tekijänoikeuksien, tavaramerkkien tai muiden immateriaalioikeuksien loukkaamisesta, sekä muista sisällön toimittamisesta seuranneista vahingoista tai haitoista.

BusinessRakentamo ry voi käyttää Alikauppiaan materiaalia, kuvia sekä tekstejä Lahjakorttipuoti.fi:n mainonnassa ja myynnissä.

Alikauppiaan tuottaman sisällön käyttö:

BusinessRakentamo ry:llä on yksinomainen ja rajoitukseton oikeus mutta ei velvollisuutta tarkastaa, muokata, julkaista, kieltäytyä julkaisemasta, poistaa ja valvoa Alikauppiaan tuottamia sisältöjä.

 6 Alikauppiaan velvollisuus ja vastuu

Alikauppias myy omalla kauppapaikallaan oman yrityksensä tai palvelunsa sähköisiä / fyysisiä lahjakortteja. Alikauppias sitoutuu tuottamaan kuluttajalle myymänsä lahjakortin arvon kokonaisuudessaan.

Alikauppiaalla on oikeus kertoa loppuasiakkailleen tuotteiden ja palveluiden tuomista mahdollisuuksista ja hänellä on oikeus käyttää Lahjakorttipuodin esittely- ja tukimateriaaleja tukenaan.

BusinessRakentamo ry ei sitoudu Alikauppiaan tai sen edustajien omille loppuasiakkailleen mahdollisesti tekemiin lupauksiin.

Kumpikin osapuoli vastaa omassa myyntityössään omista kustannuksistaan, ellei erikseen toisin sovita.

Alikauppias vakuuttaa, että kaikki rekisteröinnin yhteydessä toimitettu ja tilillä sopimuksen voimassaoloaikana olevat tiedot ovat oikein, täydellisiä ja virheettömiä, ja että alikauppias ilmoittaa BusinessRakentamo ry:lle viipymättä kaikki näissä tiedoissa tapahtuvat muutokset
päivittämällä tilinsä.

Kauppapaikan sisältö

Alikauppiaan velvollisuus on varmistaa, että kaikki sivuston kautta saatavana olevat tuotteet tai palvelun tiedot vastaavat Alikauppiaan omia vaatimuksia.

Linkit muille sivuille / muilta sivuilta. 

Kun Alikauppiaan sivusto sisältää linkkejä muille sivuille (mukaan lukien sosiaaliset verkkoyhteisöt, kuten Facebook) BusinessRakentamo ry ei valvo tai hyväksy niitä eikä ole korvausvastuussa niiden käytöstä johtuneista menetyksistä tai vahingoista.

7 Alikauppiaan ja BusinessRakentamo ry:n yleiset palkkio- ja provisioehdot

Palkkion perusteet:

BusinessRakentamo ry:n ja Alikauppiaan välinen hintasopimus on erillinen sopimus. Siitä ilmenee sopimuksen kesto sekä vuosisopimuksen hinnat, BusinessRakentamo ry:n provisio % sekä muut mahdolliset maksut. 

Paytrail on maksujen välittäjä, joka tuo maksutavat Lahjakorttipuoti.fi:n ja jonka kautta kaikki rahaliikenne kulkee.

Paytrail välittää asiakasmaksut edelleen alakauppiaille onnistuneen kauppatapahtuman jälkeen vähennettynä suoraan alikauppias-sopimuksessa olevalla palkkioprosentilla. Paytrail välittää myös BusinessRakentamo ry:lle sille kuuluvan palkkion.

Alikauppiaalta perittävä palkkio määräytyy Alikauppiaan ja BusinessRakentamo ry:n välisessä alikauppiassopimuksessa. Paytrail Oy:n välityskulut maksaa BusinessRakentamo ry.

Verkkomaksujen vastaanottoon tarvittavan palvelusopimuksen hankkiminen ja maksuliikenteen seuranta maksupalvelutarjoajan kanssa on lahjakortteja myyvän Alikauppiaan vastuulla. Sopimuksen alikauppias tekee suoraan Paytrail Oy:n kanssa erikseen ennen kauppapaikan avautumista.

Konkurssi yms. tapauksissa BusinessRakentamo ry ei vastaa lunastamatta jäävistä lahjakorteista ja
niiden arvosta. Näissä tapauksissa noudatetaan kaupanalan yleisiä ehtoja.

BusinessRakentamo ry:n palkkio-oikeus syntyy ajankohtana, jolloin onnistunut kauppatapahtuma on toteutunut. Onnistunut kauppatapahtuma tarkoittaa, että asiakkaan tekemä ostos on vahvistunut loppuun saakka ja asiakkaan maksut ovat menneet onnistuneesti Paytrail Oy:lle.

BusinessRakentamo ry:llä on oikeus muuttaa palvelun hintaa ilmoittamalla hintamuutoksesta kolmekymmentä (30) päivää ennen uuden sopimuksen voimaantuloa.

Alikauppiaspaneelissa alikauppias voi seurata alikauppias-tilityksiä sekä omia myyntejään omilla tunnuksillaan.

8 Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus on voimassa toistaiseksi, kunnes toinen osapuolista irtisanoo sen kirjallisesti. Alikauppias voi koska vain irtisanoa palvelun päättymään 30 vrk:n kuluttua ja sulkea kauppapaikkansa. Vuosimaksua ei näissä tapauksissa palauteta edes osittain.

Kumpikin osapuoli voi purkaa sopimuksen välittömästi kirjallisella ilmoituksella, mikäli vastapuoli rikkoo tätä sopimusta toistuvasti, ei täytä tämän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan aiheuttaen lisäksi olennaista haittaa eikä ole 30 päivässä toisen osapuolen kirjallisesta huomautuksesta korjannut sopimusrikkomustaan.

Yritysten kohdalla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus heti päättyväksi, jos toinen osapuoli joutuu konkurssiin, yrityssaneerauksen tai selvitystilaan.

Kummallakin osapuolella on oikeus siirtää alikauppiassopimus kolmannelle osapuolelle ainoastaan toisen osapuolen kirjallisesta antamalla suostumuksella.

Kun sopimuksen voimassaolo on päättynyt, BusinessRakentamo ry on oikeutettu poistamaan Alikauppiaan tili ja kaikki siihen liittyvät tiedot. Alikauppias voi tilin lopetuksen yhteydessä pyytää asiakasrekisterinsä kopiota, kuitenkin viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa sopimuksen päättymisestä.

Alikauppiassopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli erimielisyyksistä ei päästä osapuolia tyydyttävään sovintoratkaisuun, ratkaistaan asia käräjäoikeudessa. Riitojen oikeuspaikkana toimii suomalainen tuomioistuin.

9 Referenssioikeus

BusinessRakentamo ry saa käyttää Alikauppiaan yrityksen nimeä ja logoa markkinointi- ja myyntimateriaalissaan sekä mainita, että alikauppias on BusinessRakentamo ry:n asiakas / yhteistyökumppani.

10 Sopimuksen muuttaminen

BusinessRakentamo ry voi muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa ilmoittamalla muutoksesta sähköpostitse tai palvelun välityksellä. Alikauppias hyväksyy ehdot jatkamalla palvelun käyttöä tai hylkää muutokset irtisanomalla sopimuksen.

Ehtojen edellyttämät ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti kuten esim. sähköpostilla. 

11 Siirtäminen ja alihankkijat

Alikauppiaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle. BusinessRakentamo ry:llä on sen sijaan oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle. BusinessRakentamo ry saa käyttää alihankkijoita.

12 Henkilötietolaki

Alikauppiaat sitoutuvat käsittelemään Lahjakorttipuoti.fi kautta saamiaan henkilötietoja henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

13 Muut lait ja sopimusehdot

Tästä sopimuksesta erikseen puuttuvat sopimukset ja ehdot tulevat sovellettavaksi mm. kauppalain, kuluttajansuojalain, oikeustoimilain ym. lakien säännökset sekä sopimus- ja vahingonkorvausoikeuden yleiset periaatteet mukaisesti.

14 Tietosuoja

Katso LINKKI joka on osa tätä käyttöehtoa.

15 Immateriaalioikeudet

Sivuston ja palvelujen sisällön omistus- ja immateriaalioikeudet kuuluvat kyseisen sisällön omistajalle tai Alikauppiaalle ja ne saattavat olla tekijänoikeuslain, tavaramerkkilain tai muun sovellettavan lain suojaamia. Sopimuksella ei siirretä mitään oikeuksia tällaiseen sisältöön.