Lahjakorttipuodin (jäljempänä LK-puoti) käyttöehdot kauppiaalle

Tämä sivu sisältää lahjakorttipuodin verkkosivun ja tarjoamiemme palvelujen käyttöehdot, joiden sisältöä voidaan soveltaa kun käytät kauppiaana sivuja.

  1. Perustietoja näistä käyttöehdoista

1.1. Luet laillista asiakirjaa, joka on yrityksen(“kauppias”) ja meidän välillämme tehty sopimus. Hyväksyt alla olevat käyttöehdot, joita kaikkia kutsutaan “Sopimukseksi”. Olemme LK-puoti y tunnus 2947844-6 tämän sivuston ylläpitäjä.

1.2. Toimenkuvamme: LK-puoti tarjoaa kauppapaikan osoitteessa lahjakorttipuoti.fi yrityksille, jotka voivat myydä kauppapaikalla lahjakortteja.

1.3 Kauppias vastaa myynnistä sekä kaikista vaatimuksista tai riitakysymyksistä, jotka perustuvat tai liittyvät kauppiaan ja asiakkaan väliseen myyntiin tai sopimukseen.

1.4 Lahjakorttien osalta LK-puoti ei vastaa sopimuksista, jotka liittyvät Lahjakorttien lunastamiseen Kauppiaalta.

1.5. Voimme lähettää uutiskirjeitä ja muita tiedotteita kauppiaille. LK-puoti saattaa lähettää sinulle hallinnollisia ja mainontaan liittyviä sähköposteja. Lisäksi voimme lähettää sinulle tilin aktiviteetteja ja ostoja koskevia tietoja, sivustoa ja palveluja koskevia päivityksiä tai muita myynninedistämiseen liittyviä tarjouksia sähköpostien lähettämiseksi tarvitsemme jonkin verran tietoja kauppiaasta. Katso lisätietoja tietojen keruun ja käsittelyn käytännöistämme kohdasta Tietosuojaseloste

1.6. Käytön estäminen: Varaamme oikeuden estää kauppiasta käyttämästä sivustoa ja palveluja (tai jotakin osaa niistä)

1.7 Sovellettava laki: Pyrimme ratkaisemaan ja sopimaan kaikki näistä käyttöehdoista syntyneet erimielisyydet. Jos haluat nostaa kanteen meitä vastaan, näihin käyttöehtoihin (sekä kaikkiin muihin kuin sopimuksellisiin suhteisiimme) sovelletaan Suomen lakia. Molemmat osapuolet myöntävät yksinomaisen tuomiovallan Suomen toimivaltaisille tuomioistuimille.

2 Rekisteröinti

2.1 Rekisteröidyt näin kauppiaaksi: Rekisteröityessäsi sinun tulee antaa nimesi, postinumero, sähköpostiosoite, y-tunnus, tilinumero tilityksiä varten.

2.2. Salasanat: Rekisteröitymisen yhteydessä sinun pitää antaa myös salasanasi. Et saa paljastaa salasanaasi muille ja sinun on ilmoitettava meille välittömästi, jos luvaton kolmas henkilö on saanut tiedon salasanasta, sähköpostiosoitettasi käytetään luvattomasti tai tietoturvaa on rikottu muulla tavoin. Hyväksyt, että LK-puoti ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen, jos salasanasi tietoon saanut henkilö käyttää palveluja ja sivustoa (ja/tai tekee kauppoja niiden kautta). Vastaat yksin salasanasi salassapidon laiminlyönnin seurauksista.

3 Sisältö

3.1. Kauppiaan tuottaman sisällön laatija: vakuutat ja vastaat olevasi sisällön laatija tai, jos toimit laatijan puolesta, että sinulla on laatijan ennalta antama nimenomainen suostumus. Kauppiaan tuottaman sisällön tuottaminen kauppapaikallesi ei riko tai loukkaa tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai muita immateriaalioikeuksia tai kolmannen henkilön oikeuksia, mukaan lukien oikeudet julkisuuteen tai yksityisyyteen.

3.2 Kauppias on vastuussa kaikista vahingoista, joita voi aiheutua tekijänoikeuksien, tavaramerkkien tai muiden immateriaalioikeuksien loukkaamisesta, sekä muista sisällön toimittamisesta seuranneista vahingoista tai haitoista.

3.3 LK-puoti voi käyttää kaupiaan materiaalia, kuvia ja tekstejä lahjakorttipuodin mainonnassa ja myynnissä.

3.4. Kauppiaan tuottaman sisällön käyttö: LK-puodilla on yksinomainen ja rajoitukseton oikeus mutta ei velvollisuutta tarkastaa, muokata, julkaista, kieltäytyä julkaisemasta, poistaa ja valvoa kauppiaan tuottamia sisältöjä. .

3.5. Kauppiaan tuottaman sisällön julkinen luonne: Hyväksyt, että Käyttäjän tuottama sisältö on julkinen

4 Velvollisuutesi

4.1. Virheettömät tiedot: Vakuutat, että kaikki rekisteröinnin yhteydessä toimittamasi ja tililläsi tämän sopimuksen voimassaoloaikana olevat tiedot ovat oikein, täydellisiä ja virheettömiä, ja että ilmoitat meille viipymättä kaikki näissä tiedoissa tapahtuvat muutokset päivittämällä tilisi.

4.2. Kauppapaikkasi sisältö: Velvollisuutesi on varmistaa, että kaikki sivuston kautta saatavana olevat tuotteet tai palvelun tiedot vastaavat omia vaatimuksiasi.

4.3. Kielletyt toimet: Sitoudut rajoituksetta olemaan käyttämättä etkä salli muun henkilön käyttää palveluja tai sivustoa:

4.4. oikeudettoman tai sopimattoman materiaalin (mukaan lukien Käyttäjän tuottama sisältö) lataamiseen, lähettämiseen tai vastaanottamiseen;

4.5. Virukset ja vastaavat: Emme anna takuuta siitä, ettei palveluissa tai sivustolla ole viruksia tai muuta, joka saattaa vahingoittaa teknologiaa.

4.6. Pääsyoikeuden estyminen: Vaikka pyrimme tarjoamaan keskeytyksettömän pääsyn palveluihin ja sivustolle, pääsyoikeus saatetaan keskeyttää tai lopettaa tai sitä voidaan rajoittaa koska tahansa. pääsyäsi sivustolle ja/tai palveluihin voidaan myös satunnaisesti rajoittaa korjausten tai huollon vuoksi tai uusien toimintojen tai palvelujen käyttöönottamiseksi. Pyrimme palauttamaan pääsyoikeuden ennalleen niin pian kuin se kohtuudella on mahdollista. Varaamme myös oikeuden estää pääsyn materiaaliin ja/tai materiaalin muokkaamiseen tai poistamiseen, mikäli se harkintamme mukaan voisi johtaa sopimuksen rikkomiseen.

  1. Peruuttaminen ja päättäminen
  1. Tietosuoja  joka on osa tätä Sopimusta.

7 Mainokset

7.1. Mainoksia voi puolestamme jakaa kolmantena henkilönä toimiva mainosyritys, joka saattaa asettaa selaimeesi evästeen tai tunnistaa evästeen selaimessasi. Jos haluat lisätietoja tästä käytännöstä ja mahdollisuuksistasi estää yrityksiä käyttämästä näitä tietoja, katso  Tietosuoja.

8 Linkit muille sivuille / muilta sivuilta

8.1. Kun kauppiaan sivusto sisältää linkkejä muille sivuille LK-puoti ei valvo tai hyväksy muita sivuja, mukaan lukien sosiaaliset verkkoyhteisöt, kuten Facebook ja ei ole korvausvastuussa niiden käytöstä johtuneista menetyksistä tai vahingoista

9 Immateriaalioikeudet

9.1. Sivuston ja palvelujen sisällön omistus- ja immateriaalioikeudet kuuluvat kyseisen sisällön omistajalle tai kauppiaalle ja ne saattavat olla tekijänoikeuslain, tavaramerkkilain tai muun sovellettavan lain suojaamia. Sopimuksella ei siirretä mitään oikeuksia tällaiseen sisältöön.

Tuotteiden hinnat ja LK-puodin provisio

Kauppiaalla on oikeus päättää palvelussa myymiensä tuotteiden hinnat. Kauppiaan asiakkaille ilmoittaman hinnan tulee sisältää kauppiaan käyttämä arvonlisäveroprosentti ja soveltuvan arvonlisäveron määrä. Kauppias on vastuussa siitä, että hänen tuotteisiin lisäämänsä arvonlisävero on asianmukainen. Kauppiaan asiakkaille ilmoittaman hinnan tulee sisältää myös Lk-puodi kanssa erikseen sovittu % määräinen provisio,  joka lasketaan tuotteen (lahjakortin)verollisesta hinnasta, ja joka tuloutuu LK-puodille toteutuneesta kaupasta. Perittävä provisio sisältää kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron sekä muut mahdollisesti maksutapahtumasta aiheutuvat kulut..

Verkkomaksupalvelu Paytrail tilittää toteutuneista myynneistä saadut tulot vähennettynä Lahjakorttipuodin provisiolla, sekä Asiakkaan maksamat postimaksut lyhentämättöminä, suoraan Myyjän tilille noin kerran viikossa. Luottokorttitilitykset tilitetään noin kahden viikon viiveellä.

Arvonlisävero

LK-puoti välittää tuotteet asiakkaan nimissä ja lukuun. Myös arvonlisäverotuksen näkökulmasta. LK-puoti toimii ainoastaan tavaran välittäjänä ja ostaa tuotteet asiakkaan nimissä ja lukuun. LK-puoti on arvonlisäverovelvollinen ainoastaan materiaalien, sekä pakkausmaksun osalta.

13 Määritelmät:

Tässä Sopimuksessa käytetään erilaisia määriteltyjä termejä.

“Tili” tarkoittaaLahjakorttipuodin tiliäsi.

“Vastuu” tarkoittaa kaikkiin vaatimusperusteisiin liittyvää vastuuta (mukaan lukien Sopimuksen rikkomus, rikos, väärä lausuma, oikeustilan palautus tai muu vaatimusperuste), joka liittyy tähän Sopimukseen (mukaan lukien Vastuu, jota nimenomaisesti sovelletaan tähän Sopimukseen tai joka syntyy Sopimuksen jonkin ehdon mitättömyyden tai täytäntööpanokelvottomuuden seurauksena) – tämän määritelmän tarkoituksissa kaikki viittaukset sanaan “Sopimus” tarkoittavat myös kaikkia oheissopimuksia.

“Kauppias” tarkoittaa tuotteiden tai palveluiden myyjää, jolta Lahjakortti voidaan lunastaa.

“Sivusto” tarkoittaa verkkosivuja, mobiilisovelluksia, sähköistä viestintää, sähköisiä palveluja, sosiaalisia verkkoyhteisöjä tai yksittäisiä, liikekumppani-, kauppias-, kaupunki- tai aluekohtaisia verkkosivustoja, joissa on linkki tai viittaus näihin käyttöehtoihin.

“Rekisteröityä” tarkoittaa tilin perustamista sivustolle, ja “rekisteröinti” toimenpidettä tilin perustamiseksi.

“Palvelut” tarkoittaa kaikkia LK-Puoti -sivuston kautta (tai muun LK-Puodin toimittaman sähköisen tai muun viestinnän kautta) tarjoamia palveluja, mukaan lukien mobiilisovellukset, uutiskirjeet, sinulle lähetetyt sähköpostit sekä tietopalvelut, sisältö ja transaktiomahdollisuudet Sivustolla (mukaan lukien mahdollisuus tehdä ostoksia).

“Lahjakortti” tarkoittaa kauppiaan myymää lahjakorttia, joka voidaan vaihtaa kauppiaan tuotteisiin tai palveluihin. Siihen sovelletaan ehtoja, jotka on luetteloitu Lahjakortissa ja/tai Sivuston kauppasivulta, josta Lahjakortti on ostettu.

“Tuotteet ” tarkoittaa tavaroita ja/tai palveluja, jotka on kuvattu Lahjakortin osaksi (ja joita vastaan Lahjakortti voidaan lunastaa).