YritysVihti ry

YLEISET SOPIMUS- JA KÄYTTÖEHDOT (PÄIVITETTY 1.8.2020)

Tämä sivu sisältää Lahjakorttipuoti.fi verkkosivun ja YritysVihti ry:n tarjoamien palvelujen sopimus- ja käyttöehdot. Niiden sisältöä sovelletaan , kun käytät alakauppiaana sivuja.

1 Määritelmät

Tässä sopimus- ja käyttöehdoissa käytetään erilaisia määriteltyjä termejä.
”YritysVihti ry” tarkoittaa palvelun tuottajaa, jolla on oma verkkokauppa-alusta osoitteessa lahjakorttipuoti.fi. Alakauppiaiden lahjakorttimyynti tapahtuu kyseisen verkkokauppa-alustan kautta.
”Alakauppias” tarkoittaa YritysVihti ry:n tarjoaman kauppapaikan kauppiaaksi rekisteröitynyttä yritystä tai yhdistystä.
”Alakauppiaaksi rekisteröityminen” tarkoittaa sitä, että yritys tai yhdistys vahvistaa lukeneensa ja hyväksyvänsä yleiset sopimus- ja käyttöehdot sekä alakauppiassopimuksen YritysVihti ry:n kanssa ja alakauppias on tehnyt sopimuksen maksuliikeasioista Paytrailin kanssa

“Vastuu” tarkoittaa kaikkiin vaatimusperusteisiin liittyvää vastuuta (mukaan lukien sopimuksen rikkomus, rikos, väärä lausuma, oikeustilan palautus tai muu vaatimusperuste), joka liittyy tähän sopimukseen (mukaan lukien vastuu, jota nimenomaisesti sovelletaan tähän sopimukseen tai joka syntyy sopimuksen jonkin ehdon mitättömyyden tai täytäntöön panokelvottomuuden seurauksena) – tämän määritelmän tarkoituksissa kaikki viittaukset sanaan “Sopimus” tarkoittavat myös kaikkia oheissopimuksia.
“Sivusto” tarkoittaa verkkosivuja, mobiilisovelluksia, sähköistä viestintää, sähköisiä palveluja, sosiaalisia verkkoyhteisöjä tai yksittäisiä, liikekumppani-, kauppias-, kaupunki- tai aluekohtaisia verkkosivustoja, joissa on linkki tai viittaus näihin käyttöehtoihin.
“Lahjakortti” tarkoittaa alakauppiaan myymää lahjakorttia, joka voidaan vaihtaa kauppiaan palveluihin tai tuotteisiin. myyntiin sovelletaan ehtoja, jotka on luetteloitu lahjakortissa ja/tai sivuston kauppasivulta, josta lahjakortti on ostettu.
“Tuotteet ” tarkoittaa tavaroita ja/tai palveluja, jotka on kuvattu lahjakortin osaksi (ja joita vastaan lahjakortti voidaan lunastaa). 

2 Perustietoja näistä käyttöehdoista

Nämä sopimusehdot sisältävät YritysVihti ry:n tuottamalla kauppapaikalla Lahjakorttipuoti.fi alakauppiaan tuotteiden ja palveluiden jälleenmyyntiä koskevat ehdot.
YritysVihti ry myy kauppa- ja markkinointipaikka-alustan osoitteessa lahkorttipuoti.fi yrityksille, jotka voivat kauppapaikalla markkinoida ja myydä lahjakortteja.
Alakauppiaaksi rekisteröityessään yritys tai yhdistys hyväksyy yleiset käyttö- ja sopimusehdot sekä alakauppiassopimuksen ja sitoutuu noudattamaan niitä.
Alakauppias vastaa myynnistä sekä kaikista vaatimuksista ja riitakysymyksistä, jotka perustuvat tai liittyvät alakauppiaan ja kuluttajan väliseen myyntiin ja sopimukseen. YritysVihti ry välittää kaikki mahdolliset kuluttajilta tulleet kuluttajan ja alakauppiaan väliset reklamaatiot suoraan ko. alakauppiaalle.
Lahjakorttien osalta YritysVihti ry ei vastaa sopimuksista, jotka liittyvät lahjakorttien lunastamiseen alakauppiaalta.
Voimme lähettää uutiskirjeitä sekä muita tiedotteita alakauppiaille. YritysVihti ry saattaa lähettää alakauppiaalle hallinnollisia ja mainontaan liittyviä sähköposteja. Lisäksi voimme lähettää kauppapaikan aktiviteetteja ja ostoja koskevia tietoja, sivustoa ja palveluja koskevia päivityksiä sekä muita myynninedistämiseen liittyviä tarjouksia. Sähköpostien lähettämiseksi tarvitsemme jonkin verran tietoja alakauppiaasta. Katso lisätietoja tietojen keruun ja käsittelyn käytännöistämme kohdasta Tietosuoja

Käytön estäminen: Varaamme oikeuden estää alakauppiasta käyttämästä sivustoa ja palveluja (tai jotakin osaa niistä) mm. sopimusrikkomusten kohdalla.
Sovellettava laki: Pyrimme ratkaisemaan ja sopimaan kaikki näistä käyttöehdoista syntyneet erimielisyydet. Jos alakauppias nostaa kanteen meitä vastaan, näihin käyttöehtoihin (sekä kaikkiin muihin kuin sopimuksellisiin suhteisiimme) sovelletaan Suomen lakia. Molemmat osapuolet myöntävät yksinomaisen tuomiovallan Suomen toimivaltaisille tuomioistuimille.
Pääsyoikeuden estäminen: Vaikka pyrimme tarjoamaan keskeytyksettömän pääsyn palveluihin ja sivustolle, pääsyoikeus saatetaan keskeyttää tai lopettaa tai sitä voidaan rajoittaa koska tahansa. Alakauppiaan pääsyä sivustolle ja/tai palveluihin voidaan myös satunnaisesti rajoittaa korjausten tai huollon vuoksi tai uusien toimintojen tai palvelujen käyttöönottamiseksi. Pyrimme palauttamaan pääsyoikeuden ennalleen niin pian kuin se kohtuudella on mahdollista.
Varaamme myös oikeuden estää pääsyn materiaaliin ja/tai materiaalin muokkaamiseen tai poistamiseen, mikäli se harkintamme mukaan voisi johtaa sopimuksen rikkomiseen.
Virukset ja vastaavat: Emme anna takuuta siitä, ettei palveluissa tai sivustolla ole viruksia tai muuta, joka saattaa vahingoittaa teknologiaa.

3 Rekisteröinti

Tutustu YritysVihti ry:n käyttöehtoihin. Rekisteröidy sen jälkeen Lahjakorttipuoti.fi:n kauppapaikalle YritysVihti ry:n alakauppiaaksi lähettämällä YritysVihti ry:n asiakaspalveluun yhteystietosi. Samalla hyväksyt käyttöehdot, jotka ovat osa tätä sopimusta.
YritysVihti ry pidättää itsellään oikeudet hyväksyä/olla hyväksymättä alakauppiaan rekisteröinti.

Rekisteröityessään alakauppiaan tulee antaa yrityksen nimi, yhteyshenkilö, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, sähköpostiosoite, y-tunnus.
Antamalla rekisteröintitiedot alakauppias vahvistaa omalta osaltaan YritysVihti ry:n ja alakauppiaan välisen sopimuksen sekä hyväksyy yleiset sopimus- ja käyttöehdot.
• olen tutustunut YritysVihti ry:n / Lahjakorttipuoti.fi käyttöehtoihin ja sitoudun noudattamaan niitä
• olen Suomen lakien mukaan täysi-ikäinen
• palkkion ja provision perustelu ja määrä on ymmärretty
• yleiset sopimusehdot
Tämän sopimuksen toinen osapuoli on YritysVihti ry (y-tunnus 2947844-6)
Vihdintie 32, 03100 NUMMELA

4 Käyttäjätili ja salasana

Rekisteröitymisen yhteydessä alakauppiaan tulee luoda riittävän vahva salasana (vähintään 8 merkkiä, jonka tulee sisältää pieniä ja isoja kirjaimia sekä numeroita).
Palvelun käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjän tulee vaihtaa näitä pyydettäessä. Myös YritysVihti ry:llä on oikeus vaihtaa nämä tarpeen vaatiessa. Muuttaminen voi olla välttämätöntä esimerkiksi tietoturvasyistä.
Käyttäjänimi ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kenellekään muulle. Käyttäjänimi ja salasana tulee säilyttää huolellisesti ja alakauppias vastaa niillä tapahtuneesta käytöstä. Alakauppiaan tulee ilmoittaa YritysVihti ry:lle välittömästi käyttäjänimen ja salasanan oikeudettomasta käytöstä tai sellaisen yrityksestä sähköpostitse.
Hyväksyt, että YritysVihti ry ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen, jos salasanasi tietoon saanut henkilö käyttää palveluja ja sivustoa (ja/tai tekee kauppoja niiden kautta). Alakauppias vastaa yksin salasanan salassapidon laiminlyönnin seurauksista.

5 Sisältö

Alakauppiaan tuottaman sisällön laatija: vakuutat ja vastaat olevasi sisällön laatija tai, jos toimit laatijan puolesta, että sinulla on laatijan ennalta antama nimenomainen suostumus. Alakauppiaan tuottama sisältö kauppapaikallesi ei riko tai loukkaa tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai muita immateriaalioikeuksia tai kolmannen henkilön oikeuksia, mukaan lukien oikeudet julkisuuteen tai yksityisyyteen. Alakauppias on vastuussa kaikista vahingoista, joita voi aiheutua tekijänoikeuksien, tavaramerkkien tai muiden immateriaalioikeuksien loukkaamisesta, sekä muista sisällön toimittamisesta seuranneista vahingoista tai haitoista.
YritysVihti ry voi käyttää alakauppiaan materiaalia, kuvia sekä tekstejä Lahjakorttipuoti.fi:n mainonnassa ja myynnissä.
Alakauppiaan tuottaman sisällön käyttö: YritysVihti ry:llä on yksinomainen ja rajoitukseton oikeus mutta ei velvollisuutta tarkastaa, muokata, julkaista, kieltäytyä julkaisemasta, poistaa ja valvoa alakauppiaan tuottamia sisältöjä.

6 Alakauppiaan velvollisuus ja vastuu

Alakauppias myy omalla kauppapaikallaan oman yrityksensä tai palvelunsa sähköisiä / fyysisiä lahjakortteja. Alakauppias sitoutuu tuottamaan kuluttajalle myymänsä lahjakortin arvon kokonaisuudessaan.
Alakauppiaalla on oikeus kertoa loppuasiakkailleen tuotteiden ja palveluiden tuomista mahdollisuuksista ja hänellä on oikeus käyttää Lahjakorttipuodin esittely- ja tukimateriaaleja tukenaan.
YritysVihti ry ei sitoudu alakauppiaan tai sen edustajien omille loppuasiakkailleen mahdollisesti tekemiin lupauksiin.
Kumpikin osapuoli vastaa omassa myyntityössään omista kustannuksistaan ellei erikseen toisin sovita.
Alakauppias vakuuttaa, että kaikki rekisteröinnin yhteydessä toimitettu ja tilillä sopimuksen voimassaoloaikana olevat tiedot ovat oikein, täydellisiä ja virheettömiä, ja että alakauppias ilmoittaa YritysVihti ry:lle viipymättä kaikki näissä tiedoissa tapahtuvat muutokset päivittämällä tilinsä.
Kauppapaikan sisältö: Alakauppiaan velvollisuus on varmistaa, että kaikki sivuston kautta saatavana olevat tuotteet tai palvelun tiedot vastaavat alakauppiaan omia vaatimuksia.
Linkit muille sivuille / muilta sivuilta. Kun alakauppiaan sivusto sisältää linkkejä muille sivuille (mukaan lukien sosiaaliset verkkoyhteisöt, kuten Facebook) YritysVihti ry ei valvo tai hyväksy niitä eikä ole korvausvastuussa niiden käytöstä johtuneista menetyksistä tai vahingoista.

7 Alakauppiaan ja YritysVihti ry:n yleiset palkkio- ja provisioehdot

Palkkion perusteet: YritysVihti ry:n ja alakauppiaan välinen hintasopimus on sovittuna rekistörinnin yhteydessä  Siitä ilmenee  YritysVihti ry:n provisio % sekä muut mahdolliset maksut.
Paytrail on maksujen välittäjä, joka tuo maksutavat Lahjakorttipuoti.fi:n ja jonka kautta kaikki rahaliikenne kulkee.
Paytrail välittää asiakasmaksut edelleen alakauppiaille onnistuneen kauppatapahtuman jälkeen vähennettynä suoraan alakauppias-sopimuksessa olevallakomissioprosentilla. Paytrail välittää myös YritysVihti ry:lle sille kuuluvan palkkion.
Alakauppiaalta perittävä palkkio määräytyy alakauppiaan ja YritysVihti ry:n välisessä rekisteröinnin yhteydessä tehdyssä sopimuksessa. 
Verkkomaksujen vastaanottoon tarvittavan palvelusopimuksen hankkiminen ja maksuliikenteen seuranta maksupalvelutarjoajan kanssa on lahjakortteja myyvän alakauppiaan vastuulla. Sopimuksen alakauppias tekee suoraan Paytrail kanssa erikseen ennen kauppapaikan avautumista.
Konkurssi yms. tapauksissa YritysVihti ry ei vastaa lunastamatta jäävistä lahjakorteista ja niiden arvosta. Näissä tapauksissa noudatetaan kaupanalan yleisiä ehtoja.
YritysVihti ry:n palkkio-oikeus syntyy ajankohtana, jolloin onnistunut kauppatapahtuma on toteutunut. Onnistunut kauppatapahtuma tarkoittaa, että asiakkaan tekemä ostos on vahvistunut loppuun saakka ja asiakkaan maksut ovat menneet onnistuneesti Paytrailille
YritysVihti ry:llä on oikeus muuttaa palvelun hintaa ilmoittamalla hintamuutoksesta kolmekymmentä (30) päivää ennen uuden sopimuksen voimaantuloa.
Alakauppiaspaneelissa alakauppias voi seurata alakauppias-tilityksiä sekä omia myyntejään omilla tunnuksillaan.

8 Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus on voimassa toistaiseksi, kunnes toinen osapuolista irtisanoo sen kirjallisesti. Kauppias voi koska vain irtisanoa palvelun päättymään 30 vrk:n kuluttua ja sulkea kauppapaikkansa. Vuosimaksua ei näissä tapauksissa palauteta edes osittain.
Kumpikin osapuoli voi purkaa sopimuksen välittömästi kirjallisella ilmoituksella, mikäli vastapuoli rikkoo tätä sopimusta toistuvasti, ei täytä tämän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan aiheuttaen lisäksi olennaista haittaa eikä ole 30 päivässä toisen osapuolen kirjallisesta huomautuksesta korjannut sopimusrikkomustaan.
Yritysten kohdalla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus heti päättyväksi, jos toinen osapuoli joutuu konkurssiin, yrityssaneerauksen, selvitystilaan.
Kummallakin osapuolella on oikeus siirtää alakauppiassopimus kolmannelle osapuolelle ainoastaan toisen osapuolen kirjallisesta antamalla suostumuksella.
Kun sopimuksen voimassaolo on päättynyt, YritysVihti ry on oikeutettu poistamaan alakauppiaan tili ja kaikki siihen liittyvät tiedot. Alakauppias voi tilin lopetuksen yhteydessä pyytää asiakasrekisterinsä kopiota, kuitenkin viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa sopimuksen päättymisestä.
Alakauppiassopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli erimielisyyksistä ei päästä osapuolia tyydyttävään sovintoratkaisuun, ratkaistaan asia käräjäoikeudessa. Riitojen oikeuspaikkana toimii suomalainen tuomioistuin.

9 Referenssioikeus

YritysVihti ry saa käyttää alakauppiaan yrityksen nimeä ja logoa markkinointi- ja myyntimateriaalissaan sekä mainita, että alakauppias on YritysVihti ry:n asiakas / yhteistyökumppani.

10 Sopimuksen muuttaminen

YritysVihti ry voi muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa ilmoittamalla muutoksesta sähköpostitse tai palvelun välityksellä. Alakauppias hyväksyy ehdot jatkamalla palvelun käyttöä tai hylkää muutokset irtisanomalla sopimuksen.
Ehtojen edellyttämät ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti kuten esim. sähköpostilla.

11 Siirtäminen ja alihankkijat

Alakauppiaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle. YritysVihti ry:llä on sen sijaan oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle. YritysVihti ry saa käyttää alihankkijoita.

12 Henkilötietolaki

Alakauppiaat sitoutuvat käsittelemään Lahjakorttipuoti.fi kautta saamiaan henkilötietoja
12 Muut lait ja sopimusehdot
Tästä sopimuksesta erikseen puuttuvat sopimukset ja ehdot tulevat sovellettavaksi mm. kauppalain, kuluttajansuojalain, oikeustoimilain ym. lakien säännökset sekä sopimus- ja vahingonkorvausoikeuden yleiset periaatteet.

13 Tietosuoja

Katso LINKKI joka on osa tätä käyttöehtoa.

14 Immateriaalioikeudet

Sivuston ja palvelujen sisällön omistus- ja immateriaalioikeudet kuuluvat kyseisen sisällön omistajalle tai alakauppiaalle ja ne saattavat olla tekijänoikeuslain, tavaramerkkilain tai muun sovellettavan lain suojaamia. Sopimuksella ei siirretä mitään oikeuksia tällaiseen sisältöön.1.8.2020